Препод размял ученицу за то, что она мастурбировала прямо на уроке